Projecten

Projectmatige en integrale aanpak van dossiers

  • Woonwagenzaken
  • Openbare orde en veiligheid: burgemeestersbevoegdheden, ondermijning
  • Arbeidsmigranten: huisvesting, inschrijving BRP, toeristenbelasting
  • Opzetten team juridische zaken
  • Opzetten systeem kwaliteitszorg
  • Privacy: implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Implementatie Jeugdwet
Waar kan ik bij ondersteunen? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.