Juridisch advies bestuursrecht

Organisatiebrede advisering op met name complexe strategisch juridische vraagstukken, zoals:

  • Openbare orde en veiligheid
  • Sociaal domein: Jeugdwet en Wmo 2015
  • Handhaving
  • Contracten
  • Privacy: AVG
  • Subsidie
  • Bezwaar- en beroepsprocedures
  • Wet openbaarheid van bestuur
  • Klachten
Waar kan ik bij ondersteunen? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.